افکار

- محمد شهریاری، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران با تائید این خبر گفت: در بررسی ها مشخص شد یکی از ساکنین در یک انبار به مساحت حدود ۳۰ متر در این ساختمان اقدام به نگهداری مواد محترقه از جمله اکلیل و سرنج، کاربیت، نارنجک دستی و… می کرد. در زمان حادثه نیز صاحب این اموال فرد جوشکاری را آورده بود تا در انباری را محکم کند که ناگهان این انفجار رخ می دهد.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه چهار تن جان خود را از دست دادند که هم اکنون صاحب اموال و مرد جوشکار به اتهام قتل شبه عمد بازداشت شده اند. تحقیقات از صاحب اموال برای شناسایی فروشنده اصلی این موادمحترقه ادامه دارد. با توجه به شواهد موجود احتمال می رود او برای فروش این مواد در چهارشنبه سوری اقدام به انبار کردن این مواد خطرناک در خانه کرده بود.

گفتنی است، عصر روز جمعه انفجاری مهیبی در یک ساختمان پنج طبقه در تهرانپارس رخ داد که در جریان آن چهار تن از ساکنان خانه جان خود را از دست دادند.