افکار

- این خیر، تنها در سال قبل و امسال حدود ۱۲۰ زندانی نیازمند را به آغوش خانواده هایشان بازگردانده است.

وی می گوید: از دوران نوجوانی به لحاظ تربیت خانوادگی علاقه زیادی به کمک کردن به انسانهای نیازمند و محرومین جامعه داشتم و بصورت غیرمنظم در حد توانایی به این گونه افراد کمک می کردم، اما از حدود ۱۵ سال پیش بصورت منظم و رسمی شروع به کمک به انسانهای نیازمند و مراکز کمک رسانی به آنها کردم.

این خیر گنبدی، کارهای خیرخواهانه اش را از ۱۵ سال پیش با خرید برخی تجهیزات بیمارستانی و دیالیزی در استان کلید زد و از شش سال پیش نیز، کمک به خانواده های زندانیان نیازمند و جرایم غیرنقدی را آغاز کرد.

وی تنها در یک مورد طی سال گذشته با کمک مسئولان قضایی و زندانهای استان حدود ۶۷ نفر از زندانیان استان را بصورت رسمی در مراسمهای مختلف ستاد دیه استان و بیش از ۳۰ نفر از زندانیان را بطور غیر رسمی با پرداخت دیه آزاد کرد.

همچنین در سالجاری نیز بیش از ۵۰ نفر از زندانیان نیازمند با حمایتهای این خیر گلستانی به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

شهرکی با بیان اینکه کمک کردن به انسانهای نیازمند وظیفه الهی بوده گفت: همانطور که ما برای خودمان و خانواده خود آرامش را طلب می کنیم باید برای همنوع های خود نیز طلب آرامش کنیم.

وی یادآورشد: حال که خداوند منان این فرصت را برای ما فراهم کرده تا دست دردمندی را بگیریم، تلاش کنیم تا از این فرصت نهایت استفاده را ببریم چرا که عمر کوتاه است و بدون ثروت و دارائی مادی و فقط با اعمال باید به دیدار معبود خود رویم.

وی پدر و مادرش را در این زمینه الگوی خود معرفی می کند و تاکید کرد: اگر می خواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم باید دست به دست هم دهیم و دست انسانهای نیازمند را بگیریم و خوشحال باشیم از اینکه خداوند منان ما را واسطه فیض خود به انسانهای نیازمند قرار داده است.

این خیر گنبدی عنوان کرد: هنگام آزادی افراد و انسانها از گرفتاری لذتی زیبا به انسان دست می دهد که وصف نشدنی است و همه لحظه هایی که توان کمک کردن به همنوعان را دارم برایم لذت بخش است.

حاج محمد شهرکی متولد ۱۳۳۵ در شهرستان گنبد کاووس و عضو شورای حل اختلاف و هیئت مدیره سلامت استان، عضو جمعیت هلال احمر و عضو کتابخانه عمومی است.