افکار

- علی فرهادی درباره برخی شایعات مبنی بر حضور اجباری دانش‌آموزان بعد از ششم فروردین ماه در برخی مدارس غیرانتفاعی نیز تاکید کرد: تمام مدارس کشور تا روزدوشنبه ۲۸ اسفندماه دایر و پس از تعطیلات ۱۳ روزه فروردین فعالیت آموزشی مدارس مجددا آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ اجباری برای حضور دانش‌آموزان در ایام تعطیلات مدارس وجود ندارد، افزود: از نظر آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان تعطیلی وجود ندارد، بلکه معتقدیم ایام نوروز، مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی، فرصتی برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان است و به این ایام به دید تعطیلات نگاه نمی‌کنیم.

رییس مرکز اطلاعرسانی آموزش و پرورش ادامه داد: همه مدارس کشور اعم از دولتی و غیر انتفاعی تا ۲۸ اسفند ماه و همانند سال گذشته فعال هستند خواهند داشت و بعد از ۱۳ فروردین ماه نیز فعالیت آنها از سر گرفته میشود، لذا هیچ گونه اجباری برای حضور دانشآموزان در تعطیلات نوروزی وجود ندارد