افکار

- دکتر احمد شیبانی در حاشیه دیدار وزیر بهداشت روسیه با سرپرست وزارت بهداشت کشورمان در خصوص واردات دارو با ارز آزاد گفت: ما هیچ گونه واردات دارو با ارز آزاد نداریم.

وی با اشاره به اینکه داروهای بیماران صعب العلاج در حال وارد شدن است، اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود داروها در گمرک مانده اند واقعیت ندارد و داروها به محض وارد شدن از گمرک ترخیص شده و توزیع می‌شوند.

رئیس سازمان حفاظت از دارو در خصوص وجود داروهای خارجی در داروخانه های کشور نیز گفت: اصلا چنین موضوعی نیست و آنچه را که در داروخانه های کشور می بینیم، داروهای داخلی است که در کنار آنها داروهای خارجی هم وجود دارد.