افکار

- عادل مولا اظهارکرد: گونه گوزن زرد ایرانی در دهه ۳۰ خورشیدی جزو گونه‌های منقرض به شمار می‌آمد که پس از مشاهده تعداد اندکی از این گونه در حاشیه‌های رودخانه‌های دز و کرخه، این گوزن‌ها آخرین بازماندگان گونه گوزن زرد ایرانی در خاورمیانه شناخته شدند. تعدادی از این گونه‌ها به ساری منتقل شد و پس از تکثیر، به استان‌های دیگر کشور منتقل شدند.

وی افزود: در حال حاضر گوزن زرد ایرانی در جنگل‌های حاشیه دز و کرخه نگهداری می‌شود؛ این مناطق در رده پارک‌های ملی طبقه‌ بندی شده‌اند.

مولا با بیان این‌که این سایت‌ها پس از پاک‌سازی از حیوانات درنده و گوشت‌خوار، به محل نگهداری گوزن زرد ایرانی تبدیل شدند، گفت: حدود ۷۰ هکتار زمین در سایت دز و ۲۰۰ هکتار زمین در سایت کرخه حصارکشی شد.

وی ادامه داد: پس از آماده‌سازی، ۲۱ راس گوزن ایرانی به سایت دز و ۳۸ راس به سایت کرخه منتقل شدند.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل سازگاری این گونه گوزن کمیاب با شرایط آب و هوایی خوزستان، رشد و افزایش گونه گوزن زرد ایرانی نسبت به استان‌های دیگر بسیار خوب بوده است.

وی گفت: در آخرین سرشماری مشخص شد که تعداد این گونه در سایت دز به ۳۵ راس و در سایت کرخه به ۶۴ راس افزایش یافته است.

مولا عنوان کرد: البته بیشتر گوزنهای منتقل شده به خوزستان نر بودهاند که در صورت بیشتر بودن تعداد گوزنهای ماده، امکان افزایش بیشتر تعداد رئوس در سایتهای خوزستان وجود داشت.