افکار

- امتحانات نهایی دانش آموزان سال سوم متوسطه نظری سالی واحدی روزانه و نیم سالی واحدی(بزرگسالان)، پیش دانشگاهی و رشته‌های فنی و حرفه‌ای از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و حداکثر تا ۲۰ خرداد ۹۲ به پایان می‌رسد.

مرکز سنجش آموزش و پرورش، با اعلام این که امتحانات درنوبت صبح وازساعت هشت آغاز می‌شود، تاکید کرد: امتحان درس ادیان الهی(۳) ویژه اقلیت‌های دینی ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۲ برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، امتحانات نهایی خرداد ماه دوره پیش دانشگاهی از روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه تا روز چهارشنبه اول خرداد ماه ۹۲ و امتحانات نهایی سال سوم رشتههای حرفهای از ۲۵ اردیبهشت تا چهارم خرداد ماه برگزار میشود و امتحانات نهایی خرداد ماه تمامی رشتههای فنی که ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز میشود، روز دوشنبه ششم خرداد ۹۲ به پایان م رسد.