افکار

- سوال ملی یک نماینده از حاجی‌بابایی در مورد عملکرد وزارت آموزش و پرورش و همچنین انصراف نماینده دیگر از طرح سوالش از حسینی، وزیر اقتصاد، اعلام وصول شد.

علیرضا منادی عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز مجلس، تعدادی از موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

سوال ملی رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان، از وزیر آموزش و پرورش در خصوص عملکرد این وزارتخانه از جمله موارد اعلام وصولی است.

همچنین موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد، از طرح سوال خود از وزیر اقتصاد و دارایی در مورد عدم اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بودجه سالیانه در خصوص اختصاص ارز برای واردات کالا انصراف داد.

همچنین حجتالاسلام سبحانینیا عضو هیات رییسه مجلس، دو طرح عادی "بیمه موسسات و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد" و" نظام مهندسی متالوژی و مواد"، را اعلام وصول کرد