در شرایطی که همه مسئولان و دست اندرکاران آماده ارائه خدمات به شهروندان در آستانه سال جدید می شوند، قرار است گزارشگران برنامه روزی پاک که از رادیو اقتصاد پخش می شود، در قالب بخشی به نام صدای مخفی مواردی از گرانی فروشی، کم فروشی و رزق ور روزی حلال در روزهای پایانی سال را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

به گزارش آوینی‌فیلم، برنامه «روزی پاک»، مدتی است که از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف ۹۸ پخش می شود و در این برنامه مبحثمهم کسب‌های حلال در جامعه توسط کارشناسان و جامعه شناسان بررسی می شود.

یکی از بخش های جدید این برنامه در آستانه روزهای پایانی سال، بخش صدای مخفی است که گزارشگران برنامه به صورت پنهانی به سطح شهر می آیند و ازمواردی مانند گران فروشی، کم فروشی، درآمد های حرام و کم کاری کارمندان در ارائه خدمات به مردم گزارش هایی را تهیه می کنند.

بر پایه این گزارش، درتازه ترین برنامه روزی پاک که این هفته دوشنبه پخش می شود، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر میهمان تلفنی خواهد بود و در گفت‌وگویی با محمد صادق زمانی کارشناس برنامه به بررسی وضعیت رزق و روزی حلال در جامعه و نقش فرهنگ شهروندی در این مبحثمهم می‌پردازد.

این برنامه به سردبیری علی البرزی، گویندگی لیلا جعفر پور، کارشناسی محمد صادق زمانی ، گزارشگری احمد رضا صدر و محمد نیکنام و تهیه کنندگی حسین سلطانی روزهای دوشنبه ساعت ۱۷روی موج اف ام ردیف ۹۸ پخش می شود.