افکار

- یک زن سوئیسی در خانه اش که فقط ۳۰ متر مربع مساحت دارد از ۳۵ گربه و چهار سگ نگهداری می کند.

پیئرت لاوانشی زن ۵۱ ساله ساکن شهر اوییوناز سوئیس از ۳۵ گربه و چهار سگ که صاحبانشان آنها را رها کرده اند در خانه اش که فقط ۳۰ متر مربع مساحت دارد، نگهداری می کند.

با این حال، این خانه کوچک اجاره ای توسط افرادی خریداری شده و پیئرت ناگزیر است در ماه ژوئیه که قراردادش به پایان می رسد آنجا را ترک کند.

مارسل روک پیمانکاری که باید کارهای نوسازی این خانه را برای خریداران آن انجام دهد، می گوید: از مشاهده این همه حیوان در این فضای کوچک حیرت کردم. این مساله را به مقامات اطلاع دادم اما آنها کمترین واکنشی نشان ندادند.ژان ووکا مدیر انجمن حمایت از حیوانات تصریح می کند: تا زمانی که این زن از حیوانات به خوبی مراقبت می کند حق دارد از هر تعداد حیوان می خواهد، نگهداری کند.

درواقع، پیئرت لاوانشی از هیچ مراقبتی از حیواناتش خودداری نمی کند حتی اگر به بهای محرومیت خودش از بسیاری امکانات تمام شود.

وی که شرایط مالی مناسبی ندارد تایید می کند: خوشبختانه خواهرم از نظر مالی از من حمایت می کند و یک تولید کننده خوراک گربه ها و سگ ها قیمت غذای آنها را بامن به صورت عمده فروشی حساب می کند.

والتر ویلیژه دامپزشکی که حیوانات پیئرت به طور مرتب معاینه می کند، تاکید دارد: او زنی درستکار، صادق و وظیفه شناس است. من به همین دلایل با او موافق بوده و هزینه معایناتی را که از حیواناتش انجام می دهم، حساب نمی کنم.

به رغم وسعت کم خانه، گربه ها و سگ های پیئرت کاملا تمیز بوده و هر یک جای خواب خود را دارند. در عین حال، پارک کوچک محصوری در کنار خانه وی واقع شده که حیواناتش در طول شبانه روز به ان دسترسی دارند.

با این حال، در ماه ژوئیه پیئرت باید این حیوانات را جابجا كرده و آنها را زیر سقف تازه ای جای دهد.