افکار

- غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با اعلام این خبر گفت: پس از جلسات متعدد درباره نرخ دیه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی افزود: براساس مطالعات انجام شده نرخ دیه در سال ۹۲ در ماه‌های عادی ۱۱۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این نرخ در ماههای حرام به میزان یک سوم افزایش پیدا کرده و به رقم ۱۵۲ میلیون تومان میرسد