افکار

- اولگ ماکساکوف آرایشگر اهل سواستوپول در اوکراین است که راهی بی نظیر و در عین حال خطرناک برای کوتاه کردن موی سر مشتری های خود ابداع کرده است.

وی با چشم بند، چشم های خود را بسته و قیچی بدست بدون اینکه جایی را ببیند، موها را اصلاح می کند.

شاید بسیاری از مشتریان این استرس را داشته باشند که ممکن است موهایشان درست اصلاح نشود ولی بیشتر از مو نگران گوشهای خود و کنده شدن ناگهانی آن هستند.

آرایشگر اوکراینی هنگام اصلاح از هر دو دست خود استفاده می کند و می گوید اصلاح کردن مو، نوعی مدیتیشن است و تمام مشتریان برای من یکسان هستند.

اولین مشتری اولگ مادرش بوده که با میل و رغبت و بدون واهمه موهای خود را نزد فرزندش اصلاح کرده است.

ظاهرا اولگ از ۱۰ سالگی اصلاح مو را یاد گرفته و بدلیل استعداد زیاد، کار خود را بعنوان آرایشگر شروع کرده و بعد در پادگان نظامی در سن پترزبورگ مهارتهای خود را با زدن سر سربازان بالا برده است.

بعدها در شوی تلویزیونی ظاهر شده و استعداد خود را نشان داد.

حالا در منطقه سواستوپول موی مشتریان را بدون هزینه اضافی، اصلاح می کند.