افکار

- شما با دادن یک خط دستور در محیط cmd می توانید رمز خود را بدون دردسر عوض کنید. در این روش دیگر احتیاجی به تکرار پسورد قدیم و جدید وجود ندارد ولی شما باید نام سیستم خود را داشته باشید که بتوانید در آن آدرس سیستم خود را در دستور بدهید.

۱ - ابتدا در منوی start را زده و در قسمت search programs کلمه ی cmd را تایپ کرده.

۲ - بعد از بازشدن cmd و تایپ دستور رمز عبور شما عوض می شود.

رمز عبور جدید نام سیستم net user.