" باب پارتینگتون " طراحی است که به تازگی دست به کاری جالب زده است و طرح کلی خودکارها را عوض کرده است. این خودکار بدون جوهر و با خون کار می کند و بیشتر به درد خون آشام ها میخورد.

به گزارش افکارنیوز، خودکار وسیله ای است که روزانه شاید ۱۰ بار از آن استفاده کنید و کاربرد بسیاری دارد. برای اینکه این وسیله کار کند همیشه نیاز به جوهر داریم و گرنه به کار نمی آید.

" باب پارتینگتون " طراحی است که به تازگی دست به کاری جالب زده است و طرح کلی خودکارها را عوض کرده است. این خودکار بدون جوهر و با خون کار می کند و بیشتر به درد خون آشام ها میخورد.

او یک سرنگ را پر از خون کرده است و آن را روی قلم قرار داده است با آغاز نوشتن خون روی نوک قلم ریخته می شود و شما می توانید به راحتی هر چه می خواهید یادداشت کنید.

او در مورد این طرح خود گفته است که در اصل در هدف تغییر دادن حالت کلی خودکارها بوده است. او همچنین گفته است بسیاری از خاطرات می تواند این گونه به یادماندنی تر باشد.

کد خبر: 199066