به گزارش افکارنیوز، افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی و خدمات در ماههای گذشته، طنز های تلخی هم به همراه دارد مانند همینکه برنج ایرانی هم بصورت شرایطی به کارکنان ارائه می گردد!