به گزارش افکارنیوز، این زن چینی ۱۱ سال است که موهایش را کوتاه نکرده است و در حال حاضر اندازه آنها به ۱۸۴ سانتی متر رسیده است درحالی که قد خودش ۱۵۳ سانتی متر است.