به گزارش افکارنیوز، برای عده ای از بانوان که در کاشتن ناخن تردید دارند، سوالاتی نظیر صحیح بودن غسل و وضو و هم چنین صحت انجام این عمل از نظر فقهی وجود دارد

در جدول زیر، نظر ۵ تن از مراجع عظام تقلید در این باره را بخوانید.