به گزارش افکارنیوز، «محمدصالح رضاخانی» با حکم محمد شریف ملک زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری به عنوان رئیس کاخ موزه سعدآباد منصوب شد.

خانی، پیش از این انتصاب، فرماندار رامسر بوده است.

علی عبدالله نژاد، معاون توسعه مدیریت سازمان میراثفرهنگی و گردشگری تاکنون همزمان سرپرستی کاخ سعدآباد را برعهده داشته است که از این پس، تک‌شغله خواهد شد.

قرار است امروز مراسم تودیع و معارفه رئیس کاخ سعدآباد برگزار شود.