به گزارش افکارنیوز، در این فیلم ببینید که چگونه بازیکن مصدوم را حمل می کنند.

لینک فیلم