در دبی این هتل در سایه‌ بیش از دوبرابر ارتفاع «برج الخلیفه» یکی از بلندترین آسمان‌خراشهای جهان با ارتفاع ۸۲۸ متر(۲۷۱۷ فوت) قرار دارد.

به گزارش افکارنیوز، این هتل با ارتفاع ۳۵۵ متر(۱۰۹۹ فوت) در اکثر شهرها، بلندترین آسمان خراش محسوب می‌شود.

اما در دبی این هتل در سایه بیش از دوبرابر ارتفاع برج الخلیفه یکی از بلندترین آسمانخراشهای جهان با ارتفاع ۸۲۸ متر (۲۷۱۷ فوت) قرار دارد.

کد خبر: 199391