اریک رونر، اسکی باز و پرشکار حرفه ای است؛ اما کار او متفاوت از استانداردهای این ورزش دومی است.

به گزارش افکارنیوز، پرواز، اساسا، کار غیر طبیعی و عجیبی است و بعضی برای سنجشش دنبال معیارهایی متفاوت از عقل معمولی می کردند. تازه اگر با بهترین و آزموده ترین امکانات و تجهیزات باشد. اما اگر بدون این ها باشد چه؟

اریک رونر، اسکی باز و پرشکار حرفه ای است؛ اما کار او متفاوت از استانداردهای این ورزش دومی است.

او با بالن به آسمان جنوب کالیفرنیارفت، بعد از آن پرید و چتر واقعی خود را باز کرد، مقداری از مسیر را رو به پایین طی کرد& و ۱۰ ثانیه قبل از رسیدن به زمین، چتر نجات یدکی خود را باز کرد تا سالم به زمین بنشیند.

کد خبر: 199449