افکارنیوز: به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس،وزيران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي با شماره گذاري اتوبوسهاي شهري و مينيبوسهاي ديزلي(نفت گاز سوز يا گازوئيلي) براي تردد در کلان شهرهاي کشور موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، ‌ تصویب نامه های مربوط به ممنوعیت تردد اتوبوس ها و مینی بوس های دیزلی در تهران که از سوی هیئت وزیران از ابتدای سال ۱۳۸۷ ممنوع شد، نیز لغو شد.
بر اساس این مصوبه، وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت همچنین با افزایش میزان تسهیلات و کمک های بلاعوض برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، کمک بلاعوض برای از رده خارج کردن تاکسی ها ۳۰ میلیون ریال، ون و وانت با ظرفیت یک تن و پایینتر ۱۰ میلیون ریال، ون و وانت با ظرفیت یک تن و بالاتر ۲۰میلیون ریال، مینی‌بوس ۳۰ میلیون ریال، اتوبوس برونشهری ۱۰۰ میلیون ریال، کامیونت(۵/۳ تا ۶تن) ۳۰ میلیون ریال، کامیون سبک(۶ تا ۱۰ تن) ۴۰ میلیون ریال، کامیون متوسط(۱۰ تا ۲۶ تن) ۵۰ میلیون ریال، کامیون سنگین(۲۶ تا ۳۲ تن) ۷۰ میلیون ریال و کامیون کشنده ۸۰ میلیون ریال تعین شده است.
بر اساس این مصوبه، تسهیلات بانکی(حداکثر تا ۸۰ درصد قیمت خودرو) برای تاکسی ها ۷۰ میلیون ریال، ون و وانت با ظرفیت یک تن و پایینتر ۷۰ میلیون ریال، ون و وانت با ظرفیت یک تن و بالاتر ۷۰ میلیون ریال، مینی‌بوس ۲۰۰ میلیون ریال، اتوبوس برونشهری ۱۲۰ میلیون ریال، کامیونت(۵/۳ تا ۶تن) ۲۰۰ میلیون ریال، کامیون سبک(۶ تا ۱۰ تن) ۳۰۰ میلیون ریال، کامیون متوسط(۱۰ تا ۲۶ تن) ۶۰۰ میلیون ریال، کامیون سنگین(۲۶ تا ۳۲ تن) ۷۰۰ میلیون ریال و کامیون کشنده ۸۰۰ میلیون ریال تعین شده است.
بر اساس این مصوبه، دوره بازپرداخت تسهیلات نیز ۶۰ ماهه، ۷۲ ماهه و ۸۴ ماهه تعیین شده است.
این مصوبه از سوی رئیس جمهور تایید شده و از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.