افکارنیوز: به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، سلمان قادری روز چهارشنبه در نشست علمی- پژوهشی که با عنوان "بررسی وضعیت رفتار پرخطر زنان تن فروش معتاد" در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: در سالهای اخیر اعتیاد به مواد سنتی و صنعتی آسیبهای زیادی را بر خانوادهها و جامعه تحمیل کرده و همچنین باعث از دست رفتن بسیاری از نیروهای انسانی شده است.

به گفته یک پژوهشگر حوزه اعتیاد:
موج سوم انتقال ویروس اچ آی وی از طریق ارتباط جنسی در حال افزایش است

یک پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان اینکه اعتیاد زنان معتاد پیامدهای ناگواری را از نظر جسمی، خانوادگی و اجتماعی برای آنها در پی دارد، گفت: زنان معتاد به عنوان یک قشر آسیب دیده در معرض خطرات چندگانه تجاوز جنسی، تن‌فروشی، بی‌خانمانی و حتی مرگ قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، سلمان قادری روز چهارشنبه در نشست علمی - پژوهشی که با عنوان " بررسی وضعیت رفتار پرخطر زنان تن فروش معتاد " در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: در سال‌های اخیر اعتیاد به مواد سنتی و صنعتی آسیب‌های زیادی را بر خانواده‌‌ها و جامعه تحمیل کرده و همچنین باعثاز دست رفتن بسیاری از نیروهای انسانی شده است.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد افزود: گرایش زنان به اعتیاد، پیامدهای ناگواری را از نظر جسمی، خانوادگی و اجتماعی برای آنها در پی دارد که گرایش به سمت تن فروشی یکی از ابعاد آن است، زنان تن فروش به عنوان یک قشر آسیب پذیر در معرض خطرات ناشی از تزریق مواد مخدر، رفتارهای پرخطر جنسی(رابطه ی جنسی ناسالم) و بیماری‌های مقاربتی هستند.

قادری ادامه داد: تجارب روابط جنسی بین زنان و مردان از مهم‌ترین راه‌های انتقال اچ آی وی در بسیاری از کشورهای آسیایی است، از طرفی به نظر می‌رسد موج دوم انتقال اچ آی وی از طریق تزریق کنترل شده و موج سوم آن از طریق ارتباط جنسی در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه تحقیقی در این زمینه میان ۱۰۰ نفر از زنان تن فروش معتاد مراجعه کننده به مراکز گذری و درمان اعتیاد شهر تهران انجام شد، گفت: بررسی رفتارهای مخاطره‌آمیز(مصرف موادمخدر و شیوه‌های مصرف آن، تزریق موادمخدر) و رفتارهای جنسی نا ایمن در میان این گروه هدف اصلی این تحقیق به شمار می‌رود.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد با اشاره به یافته‌های این تحقیق ادامه داد: یافته‌ها نشان داد گسترش انحرافات اجتماعی و از هم گسیختگی خانواده تاثیر غیر قابل انکاری در شیوع اعتیاد دارد، ‌ همچنین زنان معتاد به عنوان یک قشر آسیب دیده در معرض خطرات چندگانه تجاوز جنسی، تن فروشی، بی‌خانمانی و حتی مرگ قرار دارند.

قادری گفت: نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که سن زنان تن فروش معتاد پائین است و اغلب از خانواده‌های از هم گسیخته هستند و معمولاً نیز در خانواده‌های پرجمعیت زندگی کرده‌اند و بسیاری از این زنان در دوره کودکی از طرف پدر و سایر اعضای خانواده مورد آزار قرار گرفته‌اند که بیشترین نوع آزار جسمی بوده است.

قادری در ادامه، ایجاد حمایت‌های قانونی و اجتماعی از گروه‌های در معرض خطر برای درمان، فراهم کردن زمینه اشتغال زنان معتاد از طریق کارآفرینی و به کارگیری در مشاغل مورد نیاز، تقویت حمایت‌های بیمه‌ای از گروه‌های در معرض خطر از جمله راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات این زنان برشمرد.

وی در پایان سازمان‌های غیر دولتی را از مهم‌ترین منابع آموزش در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر عنوان کرد و افزود: به نظر می‌رسد فراهم کردن زمینه اشتغال زنان معتاد و حمایت از سازمان‌های غیر دولتی خدمت‌رسان به این زنان در کنار نظارت مستمر بر فعالیت‌های این سازمان‌ها از راه‌های کاهش مشکلات این گروه از زنان محسوب می‌شود.