به گزارش افکارنیوز، توصیه می شود هنگام رسیدن به خانه با جوراب روی فرش ها نیایید زیرا باعثنفوذ آلودگی هادر فرش های منزلتان می شوید.

در هر پا هزاران غدد ترشح کننده عرق وجود دارد که ترشح آن خصوصاً در روزهای گرم سال بیشتر می شود معمولاً این ترشحات بی بو و حاوی ترکیباتی چون چربی و پروتئین هستند که به صورت سموم از بدن دفع می شوند. میزان دفع این سموم هنگامی که پا در کفش و در حال راه رفتن است افزایش می یابد و سبب می شود این سموم وارد جوراب ها شوند و در آن نفوذ کنند جوراب ها مخصوصاً نمی توانند تا ۷۲ ساعت باکتری های کثیف و آلوده را در خود نگه دارند به همین دلیل نباید با جوراب هایی که در کفش بوده اند روی فرش های منزل راه برویم.

پزشکان و متخصصان توصیه می کنند بعد از رسیدن به منزل حتماً پا و لای انگشتان، کف پای خود را با آب و صابون بشوییم و حتماً جوراب هایمان را نیز شسته و زیر نو مستقیم آفتاب قرار دهیم تا خشک شوند همچنین تا جایی که می توانید سعی کنید کفش هایتان را در هوای آزاد قرار دهید تا داخل آن خشک شود./ع۲