هر چند طول این کشتی فقط ۵۰ میلیمتر بیشتر از نزدیک‌ترین رقیب خود به حساب می‌آید اما همین مسئله هم کافی است تارکورد این کشتی غول پیکر با امکانات عجیب و غریبش ثبت شود.

به گزارش افکارنیوز، طول کشتی "شیفته دریاها" از ۴ زمین فوتبال بیشتر است و به همین خاطر لقب بزرگترین کشتی مسافربری جهان را از آن خودش کرده است. هر چند طول این کشتی فقط ۵۰ میلیمتر بیشتر از نزدیکترین رقیب خود به حساب میآید اما همین مسئله هم کافی است تارکورد این کشتی غول پیکر با امکانات عجیب و غریبش ثبت شود.

کد خبر: 202550