به گزارش افکارنیوز، مهندس شفیعی روز سهشنبه گفت: پیشنهادی را در خصوص اختصاص ۵۰ لیتر بنزین عیدانه ارائه کردهایم که این پیشنهاد در حال بررسی است و در صورت تایید نهایی این میزان بنزین برای سفرهای نوروزی در کارت سوخت رانندگان شارژ میشود.