به گزارش افکارنیوز، دکتر محمد قیصرزاده درباره آخرین وضعیت تولید فرآورده‌های خونی در کشور توضیح داد: اجازه تولید فرآورده‌های خونی از حدود ۱۵ سال پیش به علت اینکه امکانات کافی برای تولید آنها در کشور وجود نداشت داده نشد. اما از پنج سال پیش تاکنون تصمیم گرفتیم به علت اینکه فرآورده‌های خونی از لحاظ ایمنی حساسیت بالایی دارند، آنها را در مراکز معتبر که حائز تکنولوژی‌های بالا هستند، تولید کنیم.

قیصرزاده اضافه کرد: در این پروسه مردم خون اهدا می‌کنند و پس از جمع‌آوری آن، پلاسمای موجود در خون استخراج شده و برای تولید داروهای مشتق از پلاسما، به سایت‌های " های‌تک " با امکانات بالا در خارج از کشور ارسال و پس از آماده سازی دارو به داخل کشور باز می‌گردد که این اقدام باعثشده صرفه‌جویی ارزی بالایی فراهم شود و نیاز داخل نیز به داروهای مشتق از پلاسما مرتفع شود.

رییس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در حال حاضر هیچ گونه کمبودی در خصوص فرآورده‌های پلاسمایی در کشور نداریم، اگر هم کمبودی در این زمینه در مقاطعی از سال به وجود بیاید، داروهای مورد نیاز را از طریق شرکت‌های معتبر بین‌المللی وارد کشور می‌کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه زیرساخت‌های مربوط به احداثو راه‌اندازی پالایشگاه پلاسما در داخل کشور در حال آماده‌سازی است، اظهار کرد: با راه‌اندازی این پالایشگاه، دیگر نیازی به ارسال پلاسما به پالایشگاه‌های خارجی وجود ندارد و می‌توانیم کلیه فرآورده‌های پلاسمایی را در داخل کشور تولید کنیم. هزینه و بودجه زیادی برای احداثاین شرکت پیش‌بینی شده است و مراحل ساخت آن به کمک شرکت‌های معتبر و صاحب‌ نام در حال انجام است، اما هنوز کامل نشده است.

قیصرزاده همچنین درباره پروژه ساخت ایمنوگلوبولین ضد هاری توسط سازمان انتقال خون، اظهار کرد: پرونده ساخت ایمنوگلوبولین ضد هاری ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اما هنوز اجازه تولید آن صادر نشده است. درواقع اکنون اکثر فرآوردههای خونی مورد استفاده در کشور با ساخت قراردادی تامین میشوند.