به گزارش افکارنیوز، سپهر سلیمی با بیان اینکه صدای انفجارترقه هایی که در سالهای اخیر در مراسم چهارشنبه سوری باب شده باعثوحشت پرندگان می شود افزود: این وحشت باعثمی شود پرندگان لانه های خود را ترک کنند. ترک کردن لانه برای پرندگانی که روی تخم نشسته اند سبب سرد شدن تخم و مرگ جنین آنها می شود. همچنین ممکن است در اثر وحشت، تخم یا جوجه ها به بیرون از لانه پرتاب شوند.

به گفته وی، همچنین فشفشه ها ممکن است در حرکت پرندگان مهاجر تاثیر بگذارد و باعثگمراهی آنها شود.

سلیمی اظهار داشت: صداهای زیاد و ناگهانی باعثپرواز و حرکت ناگهانی پرندگان می شود که در این صورت احتمال برخورد آنها با توری ها و موانع زیاد است که می تواند باعثجراحت و مرگ آنها شود.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: ترقه ها و فشفشه ها علاوه بر ایجاد آلودگی صوتی به سبب وجود مواد سمی بسیار بکار رفته در تولید آنها برای محیط زیست و موجودات زنده خطرناک هستند.

وی افزود: ترقه ها و فشفشه ها عموماً از موادی نظیر مس، کادمیوم، نیترات، نیتریت، منگنز، سدیم، روی و گوگرد تولید شده اند که می تواند باعثایجاد عوارض جسمی و عصبی برای انسان ها و موجودات زنده شود.

سلیمی با اشاره به اینکه در هندوستان جشنی به نام دیوالی برگزار می شود تأکیدکرد: دیوالی جشن آتش است و بر اساس عقاید باستانی هندوها شکل گرفته است. اساس این رسم بر نور افشانی و روشن کردن شمع و فانوس های کوچک است اما در سالهای اخیر و با ورود ترقه ها و فشفشه های عمدتاً چینی به کشور هندوستان، همانند چهارشنبه سوری در ایران این جشن به صحنه ترقه بازی و فشفشه بازی تبدیل شده است که همین موضوع موجب نگرانی دوستداران حیوانات در این کشور شده است.

این فعال محیط زیست با بیان اینکه باید همزمان با چهارشنبه سوری احترام به حقوق حیوانات و توجه به وضعیت حیوانات شهری مورد توجه قرار گیرد یادآور شد: ۹۰ درصد سگ ها و گربه ها شهری و خانگی از صدای ترقه می ترسند و اینگونه صداها باعثوحشت آنها می شود لذا در این روز بهتر است حیوانات خانگی را در بخش آرامتری از خانه قرار داده و از بسته بودن در و پنجره ها مطمئن بود و حتی الامکان حیوانات را با صدای تلویزیون یا موزیک سرگرم کرد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: هموطنان با اجتناب از انفجار ترقه و فشفشه ضمن پاسداری از آئین باستانی چهارشنبه سوری، آسایش همه موجودات زنده را در نظر بگیرند.