به گزارش افکارنیوز، با افزایش مصرف مواد غذایی در عید و کم شدن تحرک در عید عده زیادی دچار افزایش وزن می شوند اما برای جلوگیری از افزایش وزن می توانید با تغییر شیوه لباس پوشیدن از وقوع این حادثه جلوگیری کنید.

شما می توانید با پوشیدن شلوار های لی و کتان تا حد زیادی از چاق شدن پایین تنه خود جلوگیری کنید.

شلوارهای پارچه ای چون جنس پارچه لطیف تری دارند و انعطاف پذیری بیشتری موجب چاق شدن می شود.

محققان همچنین توصیه می کنند برای جلوگیری از چاق شدن در مانتو و شلوارهای کتان ولی حتما از کمربند استفاده کنید زیرا کمربند پوست شما را سفت تر نگه می دارد و مانع از زیاد خوردن غذا می شود.

بر ای جلوگیری از چاق شدن زیاد در عید حتما شلوار پارچه ای خود را برای مدتی کنار بگذارید و شلوارهای لی و کتان جایگزین آن کنید، در این صورت با کمی تغییر در شیوه ی لباس پوشیدنتان می توانید سلامت خود را حتی در عید حفظ کنید.