به گزارش افکارنیوز،یعقوب جعفری در همایش روز پرستار که در تالار وزارت کشور برگزار شد، افزود: از مجلس می‌خواهیم اگر بودجه مشکلی دارد قبل از تصویب نهایی آن اصلاحات لازم روی آن انجام بگیرد و سال ۹۱ سال خاتمه انتظارات پرستاری باشد.

وی ادامه داد: بودجه لازم را مجلس باید در نظر بگیرد و دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف هستند پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه بکنند.

جعفری گفت: باید شورای عالی بیمه همکاری و جلسات منظم خود را اجرا کند و به بهانه عوض شدن وزیر و یا مشکلات وزارت‌خانه‌ها از حل مشکلات پرستاری دور نشوند و تعرفه‌های پرستاری را مد نظر قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه حدود مشکلات حوزه پرستاری بسیار وسیع است، افزود: این مشکلات مربوط به عدم شناخت مسئولان، کمبود نیرو مو مشکلات مالی بوده است بطوریکه بخشی از کمبودهای نیروی پرستار با دستور رئیس جمهور و با جذب ۱۷ هزار نفر در ۲ سال اخیر برطرف شد اما بازهم کم است.

جعفری ادامه داد: نسبت پرستار به تخت بیمارستانی نیم است که امیدواریم طی برنامه ۵ ساله به یک و نیم برسد.

وی با اشاره به اینکه هنوز مشکل کمبود نیرو به شدت مشاهده می‌شود: در بعضی از استان‌ها استخدام و جذب نیرو دچار مشکل شده است و نسبت تخت به پرستار بسیار کم است.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت: باید مجوز جذب نیرو را به دانشکده‌ها را بدهیم تا با استفاده از ظرفیت‌های دوره سوانح بتوانند این مشکل را برطرف کنند.

جعفری افزود: نیاز به تربیت پرستار مرد بسیار زیاد است چرا که در بخش‌های آی‌سی‌یو و اورژانس با کمبود این نیرو مواجه هستیم.

وی در زمینه قانون ارتقای بهره‌وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: قانون ارتقای بهره‌وری فقط نیم بند آن اجرا شد که در زمینه جذب نیرو و کاهش ساعت کار بوده است اما در زمینه بازنشستگی پیش از موعد این قانون اجرا نشد.

جعفری افزود: ۵ سال و نیم است که از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می‌گذرد اما هنوز اجرای آن پایلوت هم نشده است.

جعفری اظهارداشت: قرار بود استانداردهای تعرفه خدمات پرستاری از سوی وزارت بهداشت تعیین شود که البته ۹۹ درصد آن انجام شد همچنین استاندارد علمی شرح وظایف پرستاران تدوین شده است و برای ۵۲۷ خدمت پرستاری استاندارد تعیین شده است.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور افزود: چکلیستهای کنترل خدمات استاندارد شده نیز تدوین شده است و به منظور جاذبهدار کردن مراقبتهای درمانی، خدمات پرستاری سطح بندی شده است اما با وجود تمام این اقدامات هنوز تعرفه خدمات پرستاری اجرا نشده است.