به گزارش افکارنیوز، شرایط لازم جهت متقاضیان نمایندگی بیمه پارسیان به شرح زیر است:

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.

داشتن حسن اخلاق و توانایی برقراری ارتباط با مشتری

عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل و نداشتن سوء پیشینه کیفری

داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی

عدم اشتغال در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی

متقاضیان می توانند به منظور آشنایی باحرفه نمایندگی بیمه و آگاهی از قوانین و مقررات آن به سایت بیمه مرکزی ایران به آدرس http: / / www. centinsur. ir مراجعه کنند.

متقاضیان اخذ نمایندگی حقیقی در صورت دارا بودن شرایط فوق می‌توانند نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست اقدام کنند.

شرایط اعطای نمایندگی حقوقی(شرکت خدمات بیمه‌ای):

* شرکت خدمات بیمه ای باید دارای مدیر عامل و حداقل یک عضو هیات مدیره(عضو بیمه‌ای) با شرایط ذیل باشد:

دارا بودن کلیه شرایط نماینده حقیقی(مذکور در صدر این متن)

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتة بیمه و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه و دو سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی در نمایندگی بیمه، یا کارگزاری بیمه، یا ارزیابی خسارت بیمه ای، یا شرکت بیمه و یا بیمه مرکزی ایران و یا داشتن حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته‌ها و سه سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی در نمایندگی بیمه، یا کارگزاری بیمه، یا ارزیابی خسارت بیمه ای، یا شرکت‌های بیمه و یا بیمه مرکزی ایران.

تبصره۱: مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی شاغل باشند یا به عنوان نماینده دیگری یا کارگزار حقیقی فعالیت کنند. علاوه بر این، اشخاص مذکور نمی توانند در شرکت‌های بیمه غیردولتی و سایر نمایندگی ها یا کارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا بیش از ۱۰ درصد، سهام داشته باشند.

تبصره۲: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان شاغل(اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران، نمی توانند در نمایندگی‌های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.

* حداقل سرمایه جهت تاسیس شرکت خدمات بیمه ای ۵۰۰ میلیون ریال است.

متقاضیان اخذ نمایندگی حقوقی، در صورت دارا بودن کلیه شرایط فوق، می توانند درخواست خود را با مشخص کردن بازار هدف و پیش بینی درآمد قابل تحصیل در سال اول فعالیت، به طور مبسوط همراه با برنامه کار مورد نظر، به صورت کتبی به این شرکت ارسال کنند.