دانشمندان موفق شدند با ترکیب یک میکروسکوپ نوری و لنز کروی بسیار قوی کوچک محدودیت های انسان در ناتوانی دیدن ذرات بسیار ریز را از بین ببرند.

به گزارش برنا به نقل از پاپ سای، بر اساس نظریات دانشمندان، این روش جدید می تواند به آنها در تشخیص مواردی که تاکنون موفق به دیدن آنها نشده اند کمک بزرگی کند. به عنوان نمونه، به کمک این روش پزشکان می توانند داخل سلول های انسان ببینند و یا ویروس های زنده را در بدن مشاهده کنند.

با میکروسکوپ های نوری در حال حاضر ذراتی به بزرگی یک هزارم میلی متر قابل رویت هستند. این در حالی است که برای دیدن ذراتی که در مقیاس نانو هستند دانشمندان از روش های دیگری مانند میکروسکوپ های الکترونی استفاده می کنند که محدودیت هایی هم دارند. به عنوان نمونه، به کمک آنها نمی شود ساختار سلول ها را مشاهده کرد و تنها سطح سلول قابل مشاهده است، بنابراین در پزشکی کاربرد ندارند.

در میکروسکوپ جدید، دانشمندان یک میکروسکوپ نوری را یا یک ابر لنز کروی شکل بسیار کوچک ترکیب کرده اند. این لنز کروی هر آنچه را که زیر صفحه میکروسکوپ قرار می گیرد را بزرگ نشان می دهد.

به گفته دانشمندان، با توجه به پدیده انکسار نوری در میکروسکوپ ها شما خواه نا خواه هنگام مشاهده اجسام ریز از نصف طول موج نور استفاده می کنید. برای نورهای مرئی این رقم در حدود ۲۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر است. به بیان دیگر با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد کوچکترین اجسامی که می توانیم با میکروسکوپ های نوری مشاهده کنیم در حدود ۲۰۰ نانو متر هستند. اما در این روش جدید دانشمندان ادعا می کنند که می توان ذرات ۵۰ نانومتری را هم مشاهده کرد.