شب گذشته يكي از واگنهاي قطاري در ايستگاه متروي شهيد بهشتي دچار آتشسوزي شد كه پس از توقف در ايستگاه و خروج مسافران از قطار با تلاش مأموران مترو آتش خاموش شد.

به گزارش فارس دیشب یکی از واگن‌های قطار مترو در ایستگاه شهید بهشتی به علت آتش‌سوزی متوقف و موجب خروج تمامی مسافران از این قطار شد.

پس از توقف کامل قطار مأموران ایستگاه شهید بهشتی مسافران را که دچار ترس و وحشت شده بودند به سمت انتهای ایستگاه هدایت کردند.

البته با تلاش مأموران ايستگاه و با استفاده از كپسولهاي آتش نشاني نصب شده و موجود در ايستگاه سانحه مذكور به خير گذشت.