نگاهشان که می کنید شبیه موجودات ناشناخته یا حتی انفجارهای کوچک به نظر می رسند. اما در واقع آنها چترهای دریایی هستند که در اعماق آبهای منجمد روسیه زندگی می کنند و الکساندر سمنوف غواصی است که زندگیشان را به تصویر کشیده است.

کد خبر: 203764