به گزارش افکارنیوز، هنوز رسما دلیل فیلتر یک روزه سایت صراط از سوی نهادهای ذیربط اعلام نشده است، اما برخی از شنیده ها حکایت از آن دارد برخورد با صراط به علت انتشار فیلمی درباره یک گروه سیاسی خاص صورت گرفته بود.

سایت صراط که روز گذشته با نظر کمیته فیلترینگ از دسترس خارج شده بود، لحظاتی پیش رفع فیلتر شد.

هنوز رسما دلیل فیلتر یک روزه سایت صراط از سوی نهادهای ذیربط اعلام نشده است،اما برخی از شنیده ها حکایت از آن دارد برخورد با صراط به علت انتشار فیلمی درباره یک گروه سیاسی خاص صورت گرفته بود.