به گزارش افکارنیوز، سرهنگ ˈپرویز سیاح البرزیˈافزود: پیش بینی می شود امسال نیزطبق روال گذشته طی دو تا سه روز باقی مانده سال، شاهد راه های شلوغ و پرترافیک باشیم.


البرزی به هموطنان توصیه کرد که حتما موارد ایمنی را در رانندگی جدی بگیرند و تخلفات حادثه ساز بخصوص انحراف به چپ، سبقت غیرمجاز و تردد در شانه خاکی را به عنوان خط قرمز پلیس فراموش نکنند.


سرهنگ ˈمحمد رضا مهماندارˈ رییس پلیس راه راهور ناجا پیش تر در گفت وگو با ایرنا گفته بود که ˈ۷۰ درصد تلفات ترافیکی در کشور در جاده ها اتفاق می افتد!


وی به مثلث تصادفات که شامل انسان ، راه و خودرو است اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم صرفا علت وقوع حادثه را پیگیری کنیم به طور قطع سهم انسان که در ضمن دارای هوش و توانایی تصمیم گیری است ، از تمام عوامل بیشتر می شود.