هویچ, کدو, خیار وسبزیجات دیگررا مانند مداد بتراشید میبینید که نوک آن تیز میشود و سبزیجات تراش شده بصورت فر در می آیند که برای تزیینات خوراکی برای فریب کودکان خیلی خوب است.

کد خبر: 203898