به گزارش افکارنیوز، ماری در یک نمایش تلوزیونی مردی را گزید.

لینک فیلم