پان و پان پرک دو ماده مخدر و غيربهداشتي است که آزادانه در شهر چابهار به فروش مي رسد.

بر پایه این خبر پان و پان پرک چهره کوچه ها و خیابانها را زشت کرده و از رنگ قرمز پان اکثر دیوارهای مغازه های سطح شهر و تمام پای درختان که شهرداری بعنوان تزئین و زیبایی شهر کاشته است رنگین هستند، مثل اینکه با رنگ قرمز آنها را رنگ آمیزی کرده اند!بر پایه گزارش روزنامه قدس، جمعی از مردم می گویند: مسؤولان مرکز بهداشت باید نسبت به جمع آوری و شناسایی پان و پان پرک فروشان اقدام کند، چون پان و «پان پرک» نشئه آور و جوانان را معتاد می کند و یک مواد شیمیایی است.

به گفته محمد بلوچی پان و پان پرک فروشان و مصرف کنندگان این ماده شیمیایی مشکلات جدی برای شهرداری به وجود آورده است و هر تازه واردی که به چابهار قدم بگذارد آثار زشت و تهوع آور آن را می بیند.

اين شهروند تأکيد مي کند که بايد در اين زمينه با پان و پان پرک فروشان برخورد و آنها به مراجع قضايي معرفي شوند، زيرا اين سودجويان چهره شهرستان گردشگري چابهار را با ريختن آب دهاني که مثل خون رنگين است- زشت مي کنند.