به گزارش افکارنیوز، وزارت بهداشت چین به تازگی از ادغام دو کمیسیون ملی جمعیت و تنظیم خانواده خبر داده است و پیش از این در ماه ژانویه آمارهای دقیقی را در زمینه ناباروری و سقط جنین در این کشور منتشر شده است که به اعتقاد بسیاری از ناظران نشانه تعدیل تدریجی در سیاست های تک فرزندی در چین است اما مسئولان ارشد چین خلاف این نظر را دارند.

وانگ فنگ معاون اداره اصلاح بخش دولتی می گوید: برنامه تنظیم خانواده چین در آینده تشدید خواهد شد.

محدودیت همگانی زاد و ولد و سیاست تک فرزندی برای شهرنشینان از اوایل دهه هشتاد میلادی در چین به اجرا در می آید و به اعتقاد پکن مانع از تولد نزدیک به چهارصد میلیون نفر در چین شده است.

کشوری که با جمعیت یک میلیارد و سیصد
و پنجاه و چهار میلیون نفری در سال گذشته، پرجمعیت ترین کشور جهان محسوب می شود. با این حال سقط جنین با سقط گزینشی جنین های دختر همراه بوده که سبب کسری دهها میلیون نفری جمعیت زنان در این کشور شده است.

شمار سقط جنین در این کشور در سال های هزار و نهصد و هشتاد دو تا هزار و نهصد و نود و دوی میلادی با بیش از ده میلیون سقط در سال به بالاترین حد خود رسید و در سال های هزار و نهصد و هشتاد و سه و هزار و نهصد و نود و یک با بیش از چهارده میلیون مورد سقط سالانه افزایش یافت.

محدود کردن زاد و ولد در چین با این حال با سقط اجباری نیز همراه شده است که به رغم کاسته شدن از شدت آن در برخی مناطق همچنان دنبال می شود.

ژوئن پارسال، یک زن باردار مجبور شد در هفت ماهگی سقط جنین کند که رسوایی زیادی به همراه داشت و سرانجام مسئولان محلی را به عذرخواهی واداشت.

جمعیت شناسان و تحلیلگران با این حال بر این باورند چین جبور خواهد شد برای مقابله با پیری سریع جمعیت خود و کاهش جمعیت فعالش کنترل جمعیت را تعدیل کند.