به گزارش افکارنیوز، به گفته وی توزیع و انجام اجباری پیک‌های نوروزی ممنوع است.

حمیدرضا مختارنژاد گفت: انجام پیک نوروزی با توجه به سیاست‌های تحول بنیادین آموزش و پرورش کاملا اختیاریست؛ چرا که نوروز فرصتی است برای حضور دانش‌آموزان در کنار خانواده و آموختن زندگی جمعی؛ از این رو در این ایام دانش‌آموزان هر آنچه را در کتاب‌های درسی آموخته‌اند، می‌توانند به اجرا دربیاورند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه اجباری مبنی بر انجام پیک‌های نوروزی برای دانش‌آموزان وجود ندارد، گفت: خانواده‌ها هیچگونه دغدغه و نگرانی درباره انجام تکالیف نوروزی و یا پیک‌های شادی فرزندان خود نداشته باشند، ضمن آنکه می‌توانند هر گونه اعمال الزام و اجبار در این باره را به دفتر عملکرد و ارزیابی مناطق و یا آموزش و پرورش شهر تهران اطلاع دهند.

مختارنژاد تصریح کرد: مدارس هم هیچگونه اجبار و الزامی برای توزیع پیک‌های نوروزی نباید داشته باشند و چنانچه پیک شادی در اختیار دانش‌آموزان قرار دادند، نباید انجام تکالیف آن را برای دانش‌آموزان اجبار کنند.

رییس مرکز اطلاعرسانی آموزش و پرورش شهر تهران همچنین درباره دریافت پول در قبال ارائه پیک نوروزی که به شکایت برخی خانوادهها منجر شده است، گفت: چنین موضوعی را تایید نمیکنیم؛ چرا که پیک کاملا اختیاری است و مدارس نباید در قبال توزیع اجباری پیک، از خانوادهها پول دریافت کنند.