همشهری آنلاین: به نظر شما اگر همه انسانهای جهان را روی هم بریزیم و حاصل را تقسیم بر تعداد آنها کنیم چه موجودی بدست میآید؟محققان موسسه نشنال جیوگرافیک در حین تحقیق برروی جمعیت انسان‌های جهان دریافتند چهره میانگین انسان‌ها به شکل یک مرد ۲۸ ساله از نژاد چینی هان است.

به گزارش وبلاگ گیزمودو، این محققان با بررسی چهره ۱۹۰ هزار نفر از افرادی که با این مشخصه تطبیق دارند چهره میانگین افراد جهان را بدست آوردند.

جالب اینجاست که بدانید در ۲۰ سال آینده این چهره متعلق به یک انسان از نژاد هندی خواهد بود!