به گزارش افکارنیوز، دکتر محمدحسن طریقت منفرد روز شنبه در هفتادوششمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: این برنامه الزام قانونی سه برنامه ۵ ساله توسعه کشور است و با اجرای صحیح و علمی آن بخش بهداشت و درمان کشور اصلاح می شود.

وی افزود: این برنامه باید حداقل الزامات را داشته باشد تا موفق شود، بنابراین در این مدت کوتاه سعی کرده ایم بخشی از الزامات از جمله الزامات علمی برنامه را به دستورالعمل های اجرایی آن اضافه کنیم.

سرپرست وزارت بهداشت ادامه داد: برنامه پزشک خانواده، هم اکنون در استان های فارس و مازندران اجرایی شده است و اصلاحات آن در طول برنامه اعمال خواهد شد، همچنین این برنامه در استان های یزد، قزوین، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل کلید خورده است.

طریقت در ادامه توجه ویژه به رشته های مادر تخصصی پزشکی از جمله رشته های جراحی و داخلی را مورد تاکید قرار داده و اظهار داشت: این رشته ها می تواند ۸۰ درصد نیاز مناطق محروم به متخصصان را پوشش دهد.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در کشور توجه به اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه های بخش تکنیکال پزشکی و مصارف غیرضروری تجهیزات پزشکی و سوق دادن این اعتبارات به بخش کلینیکال ضروری است.

وی تدوین هرچه سریع تر گایدلاین ها(راهنماهای بالینی) را بر اساس مصوبه های قانونی مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: قدم های مهمی دراین مدت کوتاه برای تدوین گایدلاین ها برداشته شده است که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.

طریقت با اشاره به اهمیت استقرار عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: همچنین بحثفرهنگسازی در آموزش پزشکی مبحثی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی در خاتمه ضمن قدردانی از جامعه پزشکی توجه بیشتر بیمارستان های آموزشی به کرامت بیماران را مورد تاکید قرار داد.