به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر ایازی گفت: توافق در مورد تغییر ساعت مدارس با نظر دولت و با حضور همه دستگاههای مرتبط در شورای عالی ترافیک انجام شده و اگر آموزش و پروش نسبت به این موضوع اعتراض دارد در این شورا مطرح کند.
محمد هادی ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تصمیم گیری در شورای عالی ترافیک اتخاذ شده که نمایندگان آموزش و پروش هم در آن حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه ما از منظر مدیریت شهری بر این عقیده ایم که همه شهروندان نباید به یکباره از خانه خارج نشوند، افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا خروج شهروندان به قصد رفتن به سر کار، دانشگاه، مدرسه و یا برای امور شخصی از خانه به صورت همزمان نباشد در غیر این صورت طبیعی است که تمام معابر اصلی شهر با حجم قابل توجه ترافیک مواجه می شود.

ایازی افزود: این مهم است که بر اساس تجربه شهری کشورهای توسعه یافته ترتیبی اتخاذ کنیم که هرکدام از افراد خانواده در زمان مشخصی از خانه خارج شوند، به فرض اگر فرزند خانواده قرار است ساعت هشت از خانه خارج شود و به مدرسه برسد مادر و پدر خانواده باید ساعت ۹ به سرکار بروند و یا فردی که به دانشگاه می رود ساعت دیگری از خانه خارج شود.

وی اظهار داشت: وقتی این تقسیم انجام شود معابر به دلیل حجم قابل توجهی از افراد که از خانه خارج می شوند شلوغ نمی شود و به مرور بار ترافیکی معابر روان می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: دولت در مورد این مسئله که چه کسی در چه ساعتی از خانه خارج شود بررسی هایی انجام داده و این تصمیم در شورای عالی ترافیک کشور با حضور تمامی دستگاههای ذیربط گرفته شده است و اگر دوستان در وزارت آموزش و پروش مشکلی در این زمینه دارند باید در شورای عالی ترافیک که با مسئولیت وزارت کشور تشکیل می شود آن را مطرح کنند.