به گزارش افکارنیوز، این تیپ شناسی تا حدی برگرفته از نظرات بقراط است، البته نه کامل! بقراط از دید فیزیکی و ظاهر افراد آنها را در چهار تیپ مختلف دسته بندی کرده و به آنها چهار رنگ مختلف می دهد؛ قرمز، آبی، زرد و سبز. در این آزمون سوالات به چند صورت مطرح و در هر مرحله، رنگ شما معلوم می شود.

سوالات:

شما درونگرا هستید یا برونگرا؟(بیشتر تنهایی را دوست دارید یا ارتباط با دیگران را؟)

اگر درونگرا(اهل تنهایی) هستید:
برای شما وظایف و کارهایتان مهمتر است یا ارتباط با دوستان؟
اگر بیشتر اوقات اولویت شما کارها و وظایف تان است… احتمالاً آبی هستید.
اگر بیشتر اوقات اولویت شما ارتباط تان با دوستان است… احتمالاً سبز هستید.

اگر برونگرا(اهل ارتباط با دیگران) هستید:
برای شما وظایف و کارهایتان مهمتر است یا ارتباط با دوستان؟
اگر بیشتر اوقات اولویت شما کارها و وظایف تان است… احتمالاً قرمز هستید.
اگر بیشتر اوقات اولویت شما ارتباط تان با دوستان است… احتمالاً زرد هستید.

اگر می خواهید از رنگ تان مطمئن تر شوید به سوال زیر هم پاسخ دهید…

چگونه کفش می خرید؟

۱. اگر دوست تان از کفشی تعریف کرده باشد، می گویید برایتان آن را بخرد.
۲. قطعاً خودتان باید بروید تا کفش را ببینید و بعد بخرید.
۳. باید ابتدا تمام قیمت ها را بگیرید، جنس و رنگ آن را بررسی کرده و با دیگران مشورت کنید و بعد کفش را بخرید.
۴. مهم احساس تان است، اگر نسبت به کفشی احساس خوبی داشته باشید، آن را بلافاصله می خرید.

اگر پاسخ شما به سوال ۱ مثبت است، احتمالاً قرمز هستید.
اگر پاسخ شما به سوال ۲ مثبت است، احتمالاً زرد هستید.
اگر پاسخ شما به سوال ۳ مثبت است، احتمالاً آبی هستید.
اگر پاسخ شما به سوال ۴ مثبت است، ‌ احتمالاً سبز هستید.

تفسیر رنگ ها

قرمزها: جسور و عاشق کار

همانطور که از نام این گروه مشخص است، آنها آدم هایی داغ و پر انرژی هستند؛ همچنین دوست دارند جلب توجه کنند! مثل رنگ قرمز که بیشتر از رنگ های دیگر به چشم می آید، معمولاً حضورشان پررنگ است. اگر به چیزی در زندگی مطمئن باشند آن را انجام می دهند. افراد این گروه، نگاه تصویری به دنیای اطراف شان دارند و تحت تاثیر ظاهر چیزها قرار می گیرند.

موفقیت های شخصی برای شان بسیار مهم است و به دنبال عبور از چالش های بزرگ هستند. معمولاً در روابط شان صبر و حوصله نداشته و اعتماد به نفس و تمرکز بالایی دارند. آدم های بی پروا و مصممی هستند و به همین دلیل همیشه در حال رشد و تکاپو می باشند. نفوذ و تاثیر زیادی بر دیگران دارند. آدم های اهل ریسک و بی باکی هستند و به راحتی به سمت اهداف خود حرکت می کنند. فوق العاده رک هستند، تا جایی که گاهی ممکن است دیگران را هم برنجانند، در واقع بدون در نظر گرفتن احساسات طرف مقابل، حرف شان را خیلی راحت می گویند.

آبی ها: سرد، آرام و منطقی

به همه آرامش می دهند. آنچه برای افراد این گروه مهم است نظم و ترتیب است. رنگ آبی هم آرامش می دهد هم جزو رنگ های سرد است، افراد این گروه نیز هر دو این ویژگی ها را دارند، یعنی بیشتر در دنیای درونی خود هستند و آرامش زیادی دارند، ضمن آنکه ظاهری اتو کشیده و خیلی جدی دارند. افراد این گروه نگاهی تحلیلی به دنیای اطرافشان دارند و اگر بخواهند تصمیم بگیرند باید جوانب مختلف را بررسی کنند تا بهترین انتخاب را داشته باشند. به دنبال رسیدن به اهدافی هستند که اصولی، منطقی و درست باشد، یعنی هدفی را انتخاب نمی کنند که شکست بخورند. آدم های اهل دانش و یادگیری بوده و خیلی دقیق هستند و کارهایشان را با بهترین کیفیت انجام می دهند، در کل، آدم های باکفایتی هستند. جستجوگر بوده و در کارهایشان پیگیر و جدی هستند.

خیلی محتاط هستند. به جزئیات توجه زیادی کرده و به مسائل ریز دقت می کنند. به همین دلیل، همیشه ذهنی شلوغ دارند. اکثر آنها آدم های کمال گرایی هستند. مثل قرمزها خیلی اهل هدف هستند یعنی برایشان به هدف رسیدن مهم است. خیلی اهل فکر هستند و بیشتر از اینکه عمل کنند، فکر می کنند.

سبزها: گرم و صمیمی

خیلی آرام و مطیع هستند. همه ما سبز را به عنوان رنگ زندگی می شناسیم، افراد این گروه نیز خیلی اهل زندگی هستند و سعی می کنند خودشان را با همه چیز هماهنگ کنند و همان طور که رنگ سبز آرامش می دهد، بدون با این افراد نیز موجب القای احساسی خوشایند می شود. قیافه آنها احساسی است و معمولاً ظاهری افتاده داشته و خیلی مغرور نیستند. در روابط شان خیلی آرام و مطیع هستند و سعی می کنند با دیگران هماهنگ باشند. نگاه عمیقی به زندگی دارند، روابط عمیق و طولانی دارند و در کل آدم هایی گرم و صمیمی هستند، ضمن آنکه آرام و دوست داشتنی و شنونده های خوبی هستند، خیلی خوب به دیگران گوش می دهند، به همین خاطر می توانند سنگ صبور اطرافیان شان شوند. خیلی اهل صلح و آرامش هستند و هر جا باشند حضورشان آرامبخش است.

به دیگران انرژی می دهند و احساس خوبی را به طرف مقابل می دهند و از این کار خیلی لذت می برند. بین آدم ها معمولاً چیزی را به دل نمی گیرند اما اگر ناراحت شوند و چیزی را به دل بگیرند دیگر به سختی فراموش می کنند، در واقع کینه ای هستند.

زردها: احساساتی و خنده رو

این افراد معمولاً نمی توانند به راحتی در یک جا ساکن باشند و همیشه به دنبال تنوع و تغییر در زندگی هستند. زرد از آن رنگ هایی است که می تواند تنوع زیادی ایجاد کند و گرمای خاصی دارد. همیشه خنده رو هستند و معمولاً لباس های متنوع و با رنگ شاد می پوشند. در روابط شان شلوغ و به هم ریخته و بدون نظم به نظر می رسند!

سخنرانان خوبی هستند و در کل، کلام گیرایی دارند. آدم های معاشرتی و اهل گفتگو هستند. خوش خلق بوده و خوب ارتباط برقرار می کنند، به همین دلیل دوست های متنوع و زیادی دارند. به گردش و تفریح علاقه زیادی دارند و به طور کل اهل رفاه و آسایش، گردش، خوب خوردن و… هستند، به نوعی عاشق زندگی اند.

تشویق شدن به آنها احساس خوبی می دهد، یعنی دوست دارند که مورد توجه واقع شوند. آدم های خلاقی هستند و سعی می کنند ذهن شان را باز بگذارند تا ایده های مختلف را ببینند. با دیگران خیلی دوستان برخورد می کنند و همین امر باعثمی شود دیگران آنها را دوست داشته باشند و از بودن با آنها لذت ببرند.

روزهاي زندگي/ شماره ۴۱۷/ پانزدهم اسفند ۹۱/ ترجمه: اميرهادي تاج بخش/ صفحه ۳۶