به گزارش افکار نیوز، وحید نوروزی با اشاره به آغاز اعتبار آرم های طرح ترافیک سال۹۲ گفت: پیشنهاد ما به پلیس ۱۴ فرورین ماه بوده است که در صورت موافقت دارندگان ارم طرح ترافیک ۹۲ از این تاریخ می توانند وارد محدوده شوند.

وی ادامه داد: تمامی ارم ها چاپ و توزیع شده است و از نظر ما فرایند پرونده آرم های طرح ترافیک بسته شده است.

نوروزی اضافه کرد: تعداد محدودی از متقاضیان هنوز ارم های طرح ترافیک خود را تحویل نگرفته اند که در روزهای باقی مانده در دفاتر خدمات الکترونیک این ارم ها توزیع می شود.

وی اضافه کرد: در صورت موافقت پلیس ارم های جدید از ۱۴ فروردین ماه اعتبار دارند و ارم های قدیمی نیز به دلیل آن که عده ای اندکی هنوز ارم های خود را دریافت نکرده اند در صورت تایید پلیس راهور تا پایان فروردین ماه اعتبار خواهند داشت.

نوروزی با اشاره به دریافت آرم آژانس ها در روزهای پایانی سال گفت: مدارک اتحادیه آژانس ها در روزهای پایانی تحویل و ۹ هزارآرم آنها از ۱۰ هزار آرم مصوب نیز تحویل داده شده است .