بعضی اتفاقات هستند که در کمتر از یک ثانیه اتفاق می‌افتند و به تصویر در آوردن این حادثه در این مدت زمان کم بسیار مشکل است.

به گزارش افکارنیوز، ‌اتفاقاتی نظیر برخورد گلوله با یک جسم یا برخورد یک جسم با سطح آب در کسری از ثانیه اتفاق می‌افتند و در صورتی که بتوان این لحظات را به تصویر کشاند، عکس‌های کم نظیری حاصل می‌شود.

در ادامه تعدادی از این تصاویر ارائه میشود.

کد خبر: 206515