به گزارش افکارنیوز، نمایش آکروباتیک با اسب در مسکو روسیه

لینک فیلم