به گزارشافکارنیوز، مرتضی تمدن، درباره مسئله مصرف مشروبات الکلی و روند افزایشی آن در جامعه گفت: مواد مخدر و مشروبات الکلی سلامت جامعه را تضعیف می‌کند و برخورد با آن یک مطالبه اجتماعی است.

وی توسعه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی را دوعلت اصلی بروز مشکلات متعدد جوامع غرب عنوان کرد و افزود: این پدیده سلامت و بنیان خانواده و جوامع را به شدت با خطر مواجه کرده است، لذا با توجه به اینکه مصرف مشروبات الکلی نیز همانند مواد مخدر تضییع حقوق دیگران است، مقابله با آن یک امر اجتناب ناپذیر است و در اولویت برخورد قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مشروبات الکلی مسیر خود را به سمت تهران باز می‌کند، برخورد با این مسئله در تهران نسبت به سایر استان‌ها از اولویت بیشتری برخوردار است.

تمدن تصریح کرد: کارگروه ویژه‌ای که به دستور وزیر کشور برای مبارزه با مصرف و توزیع مشروبات الکلی تشکیل شده و در سطح کشور فعال شده و استان تهران نیز در امر مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی کارگروه ویژه‌ای را در راستای این دستور فعال کرده است.

وی با بیان اینکه برای مقابله با این امر، ابتدا باید فرهنگ جامعه و افراد دست رد به سینه این گونه پدیده‌های خطرناک بزنند، عنوان کرد: اگر آحاد مردم و جامعه بدانند استفاده ازهرگونه مواد آسیب‌زا از جمله مواد مخدر و مشروبات الکلی چه پیامدها و تهدیدهایی دارد قطعا کار مسئولان نیز در بحثمبارزه آسانتر خواهد شد، این در حالی است که اگر جامعه و افراد این موضوعات را بپذیرند باید منتظر تاثیرات منفی فردی و اجتماعی بر سلامت خانواده‌ و به تبع آن جامعه باشیم.

استاندار تهران گفت: گرچه تعداد افرادی که مبادرت به استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌کنند در اقلیت هستند اما عدم توجه به آن می‌تواند به عنوان یک ویروس خطرناک تکثیر یافته و سلامت خانواده‌ها و جامعه را تهدید کند.

وی اظهار کرد: برخی از افراد در برخورد با مواد مخدر و مشروبات الکلی سهل انگارانه فکر می‌کنند، لذا باید توجه داشت که ورود به مواد مخدر ابتدا به صورت تفریح و تفنن آغاز می‌شود اما پس از گذشت مدتی کوتاه فرد را گرفتار می‌کند و مصائب آن گریبانگیر خود افراد، خانواده‌ها و در نتیجه جامعه می‌شود.

تمدن با تاکید بر اینکه در برخی از تصادفات نیز شاهد تاثیرات منفی مصرف مواد مخدر و همچنین مشروبات الکلی هستیم ادامه داد: آثار منفی مصرف مواد مخدر در بسیاری از قتل‌های فجیع شاهد را هستیم به طوری که فرد پس از مصرف مواد خانواده خود را به قتل رسانده است.

وی گفت: باید بپذیریم این مسائل بلای جان جامعه و یک آسیب جدی است و اگر اراده اجتماعی قوی و یک تنفر عمومی در استفاده از این گونه مواد شکل بگیرد، مبارزه با این گونه مواد نیز بسیار آسان تر خواهد بود.

به گفته استاندار تهران، باید پذیرفت که برای اطلاع رسانی از پیامدهای این مساله از ظرفیت‌های رسانه‌های جمععی، مساجد و تربیون‌های عمومی وآموزش عالی و آموزش و پرورش آن طور که باید وشاید استفاده نشده است همچنین در بخش‌هایی نیز قوانین باز دارنده نبوده هرچند که اخیرا قانون مبارزه با مواد مخدراصلاح شده اما در مورد مشروبات الکلی قوانین کشور بازدارنده و جدی نیست.

استاندار تهران در عین حال که اشاره به آمار کشفیات مشروبات الکلی نکرد اما تاکید کرد: با توجه به اینکه میزان قاچاق مشروبات الکلی از میزان کشفیات آن مشخص می‌شود، آمار کشقیات این مواد قابل تامل است و دستاندرکاران مبارزه باید جدی‌تر با این پدیده برخورد کنند.

استاندار تهران در عین حال که اشاره به آمار کشفیات مشروبات الکلی نکرد اما تاکید کرد: با توجه به اینکه میزان قاچاق مشروبات الکلی از میزان کشفیات آن مشخص می‌شود، آمار کشقیات این مواد قابل تامل است و دستاندرکاران مبارزه باید جدی‌تر با این پدیده برخورد کنند.

وی گفت: براساس گزارشهای واصله، بیشترین مشروبات الکلی از مسیر مرزهای غربی و به صورت زیر زمینی وارد استان تهران شده و در اختیار افراد قرار می‌گیرد و برای این منظور، پلیس و کارگروه ویژه مبارزه با مواد مخدر فعالیت خود را تشدید کرده است اما میزان اثر بخشی این فعالیت‌ها مورد رضایت نیست.

تمدن تاکید کرد: باید تمام توان خود را برای توسعه شادیهای سالم و مفرح بکار بگیریم و با کمک آحاد مردم با شادیهای مخرب همچون مواد ومخدر و مشروبات الکلی مبارزه کرد.