به گزارش افکارنیوز، فرید براتی سده، نرخ تعرفه درمان مراکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد(کمپ‌ها) و تعرفه درمان مراکز اجتماع درمان مدار(TCها) در سال گذشته را به ترتیب ۲۰۰ و ۴۵۰ هزار تومان بیان کرد و افزود: تعرفه‌های جدید آماده ابلاغ به استان‌هاست و به محض اعلام نیز قابلیت اجرا دارد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی پیشنهاد کرد که یا باید یارانه در اختیار معتادان قرار گیرد و یا اینکه درمان اعتیاد بیمه شود البته متاسفانه بیمه‌ها زیر بار این موضوع نمی‌روند.

وی با اشاره به اینکه مراکز درمان اعتیاد به دو بخش سرپایی و اقامتی تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: تعرفه درمان مراکز سرپایی بسیار کم است و باید با صحبت با وزارت بهداشت این تعرفه در سال جاری بسیار افزایش یابد، زیرا این مراکز به شدت دارای مشکل هستند، سال گذشته سازمان بهزیستی در مقابل وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر کوتاه آمد زیرا آنها می‌خواستند با اعلام یک تعرفه مناسب، نظر بیمه‌ها را جلب کنند اما متاسفانه بیمه‌ها قبول نکردند که خدمات اعتیاد و درمان اعتیاد را بیمه کنند.

براتی سده در مورد میزان تعرفه درمان مراکز ترک اعتیاد سرپایی در سال گذشته، گفت: در سال‌های گذشته تعرفه درمان این مراکز حدود ۱۲۰ هزار تومان بود اما سال گذشته به علت مسایل مذکور به حدود ۸۰ هزار تومان کاهش یافت.

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ادامه داد: مراکز اقامتی ترک اعتیاد هم به چهار بخش گذری(DICها)، کوتاه مدت(بستری)، میان مدت(کمپ‌ها) و مراکز اجتماع درمان مدار(TCها) تقسیم می‌شوند که از میان آنها هنوز تعرفه درمان مراکز ترک اعتیاد کوتاه مدت(بستری) مشخص نشده است.

براتی سده در خاتمه سخنان خود یادآور شد: در پایان سال گذشته برای مراکز ترک اعتیاد گذری(DIC‌ها) که دارای MMT هستند ۶۰ میلیون تومان و برای مراکزی که MMT ندارند ۵۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

در حال حاضر ۱۲۰ مرکز گذری ترک اعتیاد، ۱۹ مرکز TC (مرکز اجتماع درمان مدار)، ۳۳ مرکز بستری، ۱۸ مرکز دولتی سرپایی و ۴۵۰ تا ۵۰۰ مرکز اقامتی (کمپ ترک اعتیاد) در کشور و زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت میکنند.