به گزارش افکارنیوز، دکتر محمدحسن طریقت صبح سه شنبه در گردهمایی توسعه برنامه پزشک خانواده با رویکرد اصلاح نظام سلامت که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد گفت: خدمات بهداشت و درمان در ۴۰سال پیش بسیار محدود بود و هزینه های این خدمات تنها برای کشورهای پیشرفته و ثروتمند قابل تامین بود.

وی با بیان این که در چند دهه گذشته با پیشرفت علم پزشکی هزینه های بهداشت و درمان به قدری افزایشی پیدا کرده که حتی ثروتمندترین کشورها نیز قادر به تامین همه هزینه های این بخش براساس یافته های علمی نیستند، افزود: سرانه ما در حال حاضر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار است در حالی که این سرانه در اروپا بین ۲ تا ۳ هزار دلار و در آمریکا بالاتر از ۱۰ هزار دلار است. بنابراین نما باید براساس آن چه که داریم برنامه ها را پیش ببریم.

وزیر بهداشت حرفه پزشکی را یک حرفه شبه اجتهادی دانست که با دستورالعمل و بخشنامه هدایت و کنترل نمی شود.

وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد پزشک بعد از ارایه خدمات به هیچوجه مقدور نیست.

طریقت منفرد با بیان اینکه پزشک عمومی تا دیروز عامل مراقبت های اولیه بود افزود: این پزشک امروز یک وظیفه علمی اقتصادی و حاکمیتی هم بر عهده دارد و ما به او پزشک خانواده می گوییم.

وی با عنوان این مطلب که پزشک خانواده در دنیا حرف اول و آخر را می زند اظهار داشت: پزشک خانواده بهترین جایگاه اقتصادی و اجتماعی را در محل زندگی خودش دارد.

وزیر بهداشت با تاکید بر تبیین الزاماتی برای جلوگیری از انحراف پزشک خانواده گفت: الزام اول محوریت مردم و بیمار است، بیمار و مردم ولینعمت پزشک هستند و همواره مطالبات شان را از او می خواهند.

وی با بیان این مطلب که بیمار صدقه بگیر نیست افزود: در برنامه پزشک خانواده پزشک حق ندارد علاوه بر آن چیزی که برای او در نظر گرفته شده اضافه و یا زیرمیزی بگیرد.

طریقت منفرد با بیان این مطلب که پزشک خانواده نیاز به کنترل ندارد افزود: خود کنترلی پزشک خانواده به این صورت است که اگر حرکت صحیح نکند فوری و به شدت متضرر می شود، اگر پزشک خانواده به بیمار توجه نکند بیمار در فرصت بعدی به سراغ پزشک دیگری می رود و آن پزشک دیگر نمی تواند از این طریق امرار معاش کند.

وی با تاکید بر اینکه پزشک به رضایت بیمار نیاز دارد ادامه داد: البته خواسته های غیرمتعارف بیمار در این سیستم عملیاتی نمی شود چون پزشک باید از جیبش این هزینه ها را بدهد که قطعاً نمی دهد.

وزیر بهداشت از ارایه گایدلاین ها(راهنماهای طبابت بالینی) برای پزشک خانواده خبر داد و گفت: پزشک خانواده بر اساس همین راهنماهای طبابت بالینی حرکت می کند و در واقع ابزار تخصصی پزشک عمومی هستند که اطلاعات تخصصی و فوق تخصصی ندارد.

وی همچنین از تعریف بسته خدمت در برنامه پزشک خانواده خبر داد و گفت: تامین کننده منابع این بسته خدمت بیمه است و ما باید یادمان باشد سقف ما سرانه است ولی پرداخت ما بر اساس عملکرد است. اگر پزشک در سقف سرانه خدمات ارایه داد این سرانه را می گیرد.

طریقت منفرد در پایان بر احیای جایگاه بیمه سلامت كه تا كنون جایگاه خود را پیدا نكرده است تاكید كرد و گفت: اگر این جایگاه احیا نشود اولین كسی كه ضرر می كند نظام پزشكی كشو راست چون بیمه امكاناتش محدود است و باید منابع خود را به درستی مدیریت كند.